کد خبر: 4706
مشارکت اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی "ISSA" در انتشار کتاب
"چارچوبی برای سیستم های پایدار تامین اجتماعی" در نشست جهانی اقتصاد
این نشریه، مجموعه ای شامل مقالات و نتیجه فرآیند دو ساله دستور کار شورای نشست جهانی اقتصاد به منظور رسیدگی به پایداری تامین اجتماعی و یافتن راه حل می باشد.

این نشریه، مجموعه ای شامل مقالات و نتیجه فرآیند دو ساله دستور کار شورای نشست جهانی اقتصاد به منظور رسیدگی به پایداری تامین اجتماعی و یافتن راه حل می باشد.
شورای جهانی دستورکار سیستم های تامین اجتماعی پایدار یک گروه سهامدار 15 نفره به نمایندگی از سازمان ها و نهادهای بین المللی، آکادمی ها و بخش های دولتی و خصوصی می باشد. این شورای جهانی در حال حاضر تحت مدیریت دبیرکل اتحادیه، آقای هانس هورست کنکلوسکی اداره می شود.
اولین نشست این شورا در نوامبر 2012 بوده و هدفش ایجاد چارچوبی برای به وجود آوردن سیستم های تامین اجتماعی پایدار می باشد. نتیجه بحث و تبادل نظر اعضای شورای مذکور در قالب 8 نکته برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مفید است.

منبع: اداره کل امور بین الملل
فروردین ماه 1393

Page Generated in 0/5020 sec