>>>
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
  • اِلأَربِعا ٣ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Wednesday, December 12, 2018
زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۲ تير ساعت 11:00 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۴/۲۲ ساعت 11:00 | تعداد بازدید: 691 | کد مطلب: 6098
مخاطرات حرفه ای

پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای کارگران غیر رسمی

این مقاله بمنظور گرامی داشت روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار در سال 2014، نیاز به حمایت از محیط کار مردان و زنانی که بطور غیر رسمی به کار اشتغال دارند را مورد توجه قرار می دهد.
پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای کارگران غیر رسمی

این مقاله بمنظور گرامی داشت روز جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار در سال 2014، نیاز به حمایت از محیط کار مردان و زنانی که بطور غیر رسمی به کار اشتغال دارند را مورد توجه قرار می دهد.
توافق عمومی بین المللی به طور گسترده ای از کمک های نقدی تامین اجتماعی به عنوان روشی در مبارزه با فقر، به ویژه از کارگران شاغل در اقتصاد غیر رسمی، حمایت می کند. با اینحال، تامین اجتماعی مبتنی بر اشتغال برای کارگران غیر رسمی به عنوان “کارگران” و نه به عنوان مردمی که از شرایط کلی برخورداری از برنامه های حمایت اجتماعی از قبیل دسترسی به بیمه درمانی و پس انداز دوران بازنشستگی بهره مند هستند نادیده گرفته می شود. این موضوع مهمتر از همه به اقدامات ایمنی و بهداشت محیط کار باز می گردد.
اشتغال در اقتصاد غیر رسمی
اقتصاد غیر رسمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه بزرگ بوده و حدود نیمی یا بیشتر اشتغال بخش غیر کشاورزی را در بر می گیرد. کار غیر استاندارد نیز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رو به گسترش است. الگوها با در نظر گرفتن سهم کلیه کارگران، سهم کسب و کار، یا سهم مشارکت در تولید ناخالص داخلی شفاف هستند.
در بسیاری از کشورها بخشی وجود دارد که دارای درآمد بالا بوده و بصورت غیر رسمی فعالیت می کنند؛ با اینحال، اکثریت قریب به اتفاق فقیر بوده و برخی نیز حقیقتا خیلی فقیر می باشند. برخی کارهای غیر رسمی غیر قانونی می باشند، اما اکثریت کارگران غیر رسمی در بخش هایی که کار می کنند و به تجارت کالاهایی که می پردازند قانونی می باشند، هرچند که ممکن است موسسه تجاری شان ثبت نشده باشد. برخی مردم خویش فرمایی را به سبب ماهیت استقلال وانعطاف پذیری آن و یا اینکه “تجارتی خانوادگی” است، یا بخاطر وجود فرصت های کسب درآمد بیشتر بر می گزینند. اما اکثریت خویش فرمایان و کارگران دستمزد بگیر غیر رسمی هیچ راه دیگری ندارند.
جدایی میان تولید و فرآیندهای کار با بیرونی سازی مرتبط با کار، روند جهانی به سرعت فزاینده دیگری است: فردی که به کار تمام وقت اشتغال داشته و از طیفی از مزایای اجتماعی بهره مند بوده است بسوی شکل جدیدی از قرارداد سوق داده می شود. این فرد همان کار قبلی را انجام می دهد، برای همان شخص و یا شرکت کار می کند، اما “خویش فرما” می شود. این انتقال بطور عادی موجب می شود مسئولیت ایمنی و بهداشت کارگر از شرکت به کارگر منتقل شود.
شماری از مکانیسم ها و توافق نامه های بین المللی حق را به کارگران غیر رسمی می دهند. با اینحال، این حقوق و کنوانسیون ها در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای تحقق نمی یابند.
به منظور گسترش حمایت اجتماعی، دستورالعمل کار شایسته، و بسترهای حمایت اجتماعی نیازمند چهارچوب مستحکمی از فعالیت ها و اقدامات می باشیم که مخاطرات محیط کار برای کارگران غیر رسمی را در اولویت قرار داده و با آن مقابله می کنند.
اشتغال، سلامت و فقر
اشتغال برای میلیون ها کارگر غیر رسمی منبع خطر می باشد. توانایی فیزیکی برای انجام کار حیاتی است؛ کار بنوبه خود در شرایط زیان آور می تواند توانایی فرد را کاهش دهد. هنگامی که بیماری منجر به ناتوانی در تداوم کار گردد، فرد درآمد خود را از دست می دهد. کارگران غیر رسمی فقیرتر در معرض بیماری های مرتبط با فقر، و مرتبط با مسکن نامناسب و بهداشت، تهویه و آب قرار دارند.
کارگران غیر رسمی با سایر ریسک های مرتبط با فقر از جمله درآمدهای غیر قابل اتکاء و سوء تغذیه نیز مواجه هستند که بنوبه خود ممکن است موجب کاهش توانایی فیزیکی گردد. درآمد پائین شانس رد کردن کارهای پرمخاطره را کاهش می دهد. مراسم روز جهانی کار در سال 2014 بر ریسک های کارگرانی که در فرآیند تولید و استفاده از مواد شیمیایی نقش دارند تاکید می ورزد، و بدیهی است که فقدان ایمنی و بهداشت کار در این بخش چنین خطراتی را افزایش می دهد.
پاسخ های شایع در نبود چنین اقداماتی، انجام اقدامات مستقل از سوی کارگران فقیر دستمزد بگیر و خویش فرما می باشد. با اینحال، مردم جوامع فقیر در محیط های کاری پرمخاطره و غیر بهداشتی ممکن است بر عوامل خارجی همچون آب و سیستم فاضلاب کنترل کمی داشته و یا اصلا کنترلی نداشته باشند و نتوانند از عهده بیمه خصوصی درمانی برآیند.
رویکرد سنتی به ایمنی و بهداشت کار
رویکرد سنتی به ایمنی و بهداشت کار بر فرد کارگر در محیط کار رسمی که تصور می شود جدا از محیط زندگی باشد تاکید می کند. این الگو ارتباط چندانی با اکثریت کنونی نیروی کار جهان پیدا نمی کند. بسیاری از مردم در مکان های عمومی از قبیل خیابان ها یا در بازارهای غیررسمی خیابانی کار می کنند. بسیاری در خانه های خود کار می کنند. سایرین از جمله کارگران داخلی و مراقبان بیمار دستمزد بگیر، ممکن است در خانه های خصوصی دیگران کار کنند. بخش فزاینده ای از نیروی کار “زباله جمع کن” بوده و و به جمع آوری زباله ها از سطل های زباله، مرتب سازی و بازیافت مواد مشغول هستند.
ایمنی و بهداشت کار سنتی ـ در جایی که اقدامات ایمنی و بهداشت کار بخشی از تعهدات قانونی کارفرما محسوب می شود، و گروهی از ناظران با دستورالعمل های شفافی برای استانداردها و اصول و ابزار برای شناسایی و اندازه گیری خطرات، آسیب ها و بیماری ها وجود دارند ـ باید تداوم یابد.
با اینحال، این رویه باید از طریق اتخاذ رویکردی توسعه یافته و فراگیر که تغییرات جهانی را نیز در اشتغال و محیط کار در بر می گیرد بهبود یابد.
رفع تنگناها
شماری از پاسخ های عملی از این پتانسیل برخوردار هستند که یک سیستم ایمنی و بهداشت کار را برای کارگران غیر رسمی ایجاد کنند.
• به داده های بهتری در خصوص بیماری ها و آسیب های ناشی از کار در میان کارگران غیر رسمی و غیر معمول نیاز است. بخش های مختلف دارای خطرات و ریسک های گوناگونی می باشند؛ اطلاعات قابل اتکاء اندکی در خصوص این که چه بخش هایی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند و چه نوع آسیب هایی بیشتر شایع هستند وجود دارد. در نتیجه، حمایت اندکی از اقدامات پیشگیرانه حائز اولویت وجود دارد.
• کارگران غیر رسمی باید در طرح های توسعه و اصلاحات سیاست گذاری، اجراء و نظارت همانند آنچه در برخی شهرها و کشورها بطور موفقیت آمیز اجراء شد لحاظ شوند.
• باید به جمع آوری و توزیع نمونه های موفقیت آمیز طراحی تجهیزات و فضاهای کاری برای کارگران غیر رسمی در بخش های مختلف توجه شود.
• ایمنی و بهداشت کارگران غیر رسمی باید در خدمات درمانی پایه ادغام شود، اما تلاش های ویژه ای نیز باید در یکپارچه سازی اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
بادرنظر گرفتن گوناگونی اقتصاد غیر رسمی، مقابله با چالش ها بصورت بخش بخش می تواند مفید باشد.
برای گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت کار در سال 2014، از همگان دعوت می شود به اقدامات مناسب و توسعه ای تامین اجتماعی جهت برآورده ساختن نیازهای گوناگون کارگران بخش غیر رسمی در محیط های کاری شان توجه بیشتری مبذول دارند.

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۲ تير ساعت 11:00 | تعداد بازدید: 691 | کد مطلب: 6098
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگانPage Generated in 1/4326 sec